• MySpeleo

Disclaimer

 

www.speleo.nl

 

De inhoud van www.speleo.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Speleo Nederland tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Speleo Nederland expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

 

Speleo Nederland garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

 

Informatie van derden, producten en diensten

 

Wanneer Speleo Nederland hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder eventuele links naar individuele Speleo vereningingen en organisaties, betekent dit niet dat Speleo Nederland de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of instaat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Speleo Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Speleo Nederland niet geverifieerd.

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Speleo Nederland is het niet toegestaan links naar sites van Speleo Nederland aan te bieden met uitzondering van erkende organisatie onderdelen die een eigen site onderhouden.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

Speleo Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Speleo Nederland op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Speleo Nederland of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

 

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Speleo Nederland. Toepasselijk recht Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

Wijzigingen

 

Speleo Nederland behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

kopieren

 

De inhoud van deze internetsite mag nooit zonder toestemming gekopieerd of gebruikt worden. Indien er toestemming verleent word zal Speleo Nederland altijd een bronvermelding vragen.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd